Addressing Inequalities Interventions in Regions - AIR Project

Projekt był współfinansowany ze środków Health Programme na lata 2008 – 2013.

Kwota projektu ogółem dla wszystkich partnerów: 862 369,22 EUR

Kwota dofinansowania dla wszystkich partnerów: 475 122,50 EUR

Wkład własny: Szpital jako collaborating partner nie ponosił kosztów wkładu własnego

Realizacja projektu: 2009 – 2012

Partnerzy projektu: 28 instytucji z Europy

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu było wspieranie europejskich, regionalnych i lokalnych decydentów w rozwoju polityki zdrowotnej w celu zmniejszenia nierówności w podstawowej opiece zdrowotnej. Dzięki realizacji projektu decydenci mogą wykorzystać wyniki i rekomendacje powstałe w wyniku realizacji projektu do tworzenia polityki zdrowotnej. Odpowiednie działania i najlepsze praktyki będą zastosowane w celu zmniejszenia nierówności w podstawowej opiece zdrowotnej przy uwzględnieniu różnic regionalnych i krajowych sytuacji. Celem projektu było również osiągnięcie lepszej efektywności wydatków na opiekę zdrowotną. Projekt ulepszył również podejście do dbania o własne zdrowie poprzez promocję zdrowia, edukację dotyczącą ryzykownych zachowań i rozwój metod prewencji.

Strona internetowa projektu: www.air.healthinequalities.eu  

Szpital