Home page Hospital Addressing Inequalities Interventions in Regions (AIR Project)

26.04.2010

Addressing Inequalities Interventions in Regions (AIR Project)

Projekt AIR (Addressing Inequalities Interventions in Regions)

Projekt realizowany w ramach Health Programme na lata 2008 - 2013


 

Kwota projektu ogółem: 862 369,22 Euro

Kwota dofinansowania: 475 122,50 Euro

 

Realizacja projektu jest przewidziana na lata 2009 – 2012

Partnerzy projektu:

                  I.    Francja:

    1. Conseil Régional of Aquitaine
    2. Institut de recherché et de documentation en économie de la santé
    3. Université Victor Segalen Bordeaux 2
    4. GRSP (Groupment Régional de Santé Publique)
    5. URMLA (Union Régionale des Médecins Libéraux d’Aquitaine

                II.    Włochy:

1.     Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

2.     Poverty, Equity and Health Research Group

3.     Umbria Region

4.     Tuscany Region

               III.    Hiszpania:

1.     Escuela Andaluza de Salud Publica

2.     Consejeria de Salud – Junta de Andalucia

3.     Servicio Andaluz de Salud (SAS)

               IV.    Belgia:

1.     Hainaut Heath Observatory

2.     ResearchLink SPRL

                V.    Węgry

1.     Dekut Debreceni Kutatasfejlesztesi KHT

2.     Perci Tudomanyegyetem (University of Pecs)

               VI.    Wielka Brytania

1.     Departament of Health

2.     Lincolnshire Primary Care Trust

3.     Leicestershire County and Rutland PCT, Leicester County Council

             VII.    Cypr:

1.     University of Cyprus

2.     Research center In behaviour and social issues

            VIII.    Chorwacja:

1.     Dubrownik Neretva County Regional Development Agency

               IX.    Malta:

1.     Ministry for Social Policy – Heath, Eldery, Community Care

                X.    Niemcy:

1.     Ministry of Heath and Social Affairs Saxony-Anhalt

2.     University of Applied Sciences Magdeburg-Stendal

               XI.    Grecja

1.     Development Organization for EU Integration and International Development Co-operation Public Equival

             XII.    Szwecja:

1.     County Council

            XIII.    Holandia:

1.     EUPHA (European Public Health Association)

 

Głównym celem projektu jest wspieranie europejskich, regionalnych i lokalnych decydentów w rozwoju polityki zdrowotnej w celu zmniejszenia nierówności w podstawowej opiece zdrowotnej. Dzięki realizacji projektu decydenci będą mogli wykorzystać wyniki i rekomendacje powstałe w wyniku realizacji projektu do tworzenia polityki zdrowotnej. Odpowiednie działania i najlepsze praktyki będą mogły być zastosowane w celu zmniejszenia nierówności w podstawowej opiece zdrowotnej przy uwzględnieniu różnic regionalnych i krajowych sytuacji. Celem projektu jest również osiągnięcie lepszej efektywności wydatków na opiekę zdrowotną. Projekt ulepszy również podejście do dbania o własne zdrowie (poprzez promocję zdrowia, edukację dotyczącą ryzykownych zachowań i rozwój metod prewencji).

Hospital